Som regel er det 1-3 intervjuer som skal til før man er klar til å ta en avgjørelse. I tillegg kommer eventuelle caseoppgaver, personlighetstester og lignende. Ved å utnytte disse personlige møtene til å gjennomføre grundige og godt planlagte samtaler, har du tidlig lagt til rette for et positivt samarbeid med kandidaten som dere til slutt velger å ansette.

Planlegg for en god prosess

Selv om dere samarbeider med et rekrutteringsbyrå i rekrutterings- prosessen, vil vi anbefale at det planlegges godt i forkant av intervjurundene dere selv skal gjennomføre. Rekrutteringsbyrået har gjort en grundig screeningprosess av aktuelle kandidater, i form av søk, generelle intervjuer og referansesamtaler, og har på den måten hjulpet dere godt i gang med prosessen. Men akkurat hvem som blir valgt, er en avgjørelse dere tar best selv.

Ved å gjennomføre intervjuer basert på en godt definert stillingsbeskrivelse, en kartlegging av hvilken kompetanse dere ser etter og hva slags personlighet som vil passe inn hos dere, øker sannsynligheten for at dere velger den kandidaten som utgjør den beste matchen for stillingen, teamet og for arbeidsplassen generelt. En god øvelse kan være å tenke at arbeidsforholdet med din nye medarbeider begynner allerede i intervjuprosessen!

Vi anbefaler også å gjennomføre minst 2 intervjuer, der andregangsintervjuet gjerne kan basere seg på en case-oppgave og eventuelt en personlighetstest. Ikke bare gir dette dere bedre mulighet til å bli bedre kjent med kandidatene, det viser også kandidatene at dere tar prosessen på alvor. Et annet poeng er at det vil styrke den gode følelsen av å være “den utvalgte” for kandidaten som ender opp med å motta jobbtilbudet.

God forventningsstyring er essensielt

Å slurve med intervjuprosessen kan være risikabelt. Toppkandidater kan lett miste interessen og trekke seg dersom de får inntrykk av at prosessen er lite gjennomtenkt, særlig dersom de er i andre prosesser parallelt (hvilket de ofte er!).

Ikke minst risikerer du at kandidaten som velges ikke har fått et godt nok innblikk i hva stillingen egentlig går ut på og hva man er forventet å bidra med i sin nye rolle. God forventningsstyring er viktig, uansett om det er snakk om en fast stilling eller et engasjement! Ulike forventninger til innholdet i en stilling er nesten garantert å resultere i misnøye hos den ene eller begge parter på sikt, og er et typisk utgangpunkt for det som til syvende og sist viser seg å være en feilansettelse.

Ingen er heller tjent med å forsøke å selge inn en stilling som noe den egentlig ikke er. Kanskje kan det sikre deg den kandidaten du helst vil ha, men hva skjer når kandidaten oppdager at jobben ikke var som forespeilet? Det er ikke alltid at dette skjer bevisst, men dårlig forarbeid kan gjøre at man beskriver en stilling ganske ulikt det som faktisk blir realiteten. Det er vel sjelden at utfallet av en slik situasjon blir noe annet enn negativ.

Vår anbefaling er derfor klar; gjør gode forberedelser og invester tid i prosessen. Det vil lønne seg!

Noen generelle tips til intervjuprosessen

  • Vit hva jobben vil gå ut på, hvilken kompetanse dere trenger og hva slags personlighet dere ser etter. Det kan være lurt å få innspill også fra andre på teamet, for å få en best mulig oversikt.
  • Still alle kandidatene omtrent de samme spørsmålene og fokuser på spørsmål som er relevant for stillingen. Dette gjør det enklere å vurdere ulike kandidater opp mot hverandre.
  • Vær forberedt på å prate åpent om alle sidene ved stillingen. Selvfølgelig med fokus på kjerneoppgavene for stillingen, men vær også åpen om hvilke utfordringer man kan komme til å møte. Ikke pynt på sannheten!
  • Tenk igjennom hvilke praktiske detaljer dere behøver å prate om i intervjuet. Det er nyttig å vite hvor raskt kandidaten kan starte og om kandidaten har planer som kan komme i veien for stillingen frem i tid (som planlagt ferie, deltakelse på kurs eller lignende). Dersom det er snakk om et engasjement, bør dere prate om varighet på oppdraget. Arbeidstid er også viktig å informere om, samt mulighet for fleksitid, hjemmekontor, regler for overtid osv.
  • Les deg godt opp om kandidaten før intervjuet. Kandidaten vil garantert sette pris på dette. Gå gjennom alt kandidaten har sendt over på forhånd, som regel CV, søknadstekst og portfolio/arbeidsprøver. Noter ned eventuelle spørsmål du ønsker å stille i intervjuet.
  • Underveis i intervjuet bør du ta notater.
  • I etterkant av intervjuene; prioriter å gi relativt raske tilbakemeldinger! Kandidater som er i aktiv jobbsøkermodus er gjerne i flere parallelle prosesser. Det er utrolig kjedelig å miste drømmekandidaten fordi noen andre kom deg i forkjøpet.
  • Vi anbefaler også at det gjennomføres andregangsintervju, gjerne basert på en case-oppgave.