• Formålet med behandlingen
 • Hvilke opplysninger behandles og hvor hentes de fra
 • Hva brukes informasjonen til
 • Hva er det rettslige grunnlaget for innsamling av informasjon
 • Tilgang til informasjon
 • Hvordan sikrer vi opplysningene
 • Direkte markedsføring
 • Dine rettigheter
 • Håndhevelse av denne personvernerklæringen
 • Endringer i erklæringen

1. Behandlingsansvarlig

Mediekollega AS er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi samler inn og lagrer. Daglig leder er overordnet ansvarlig for behandlingen.

2. Formålet med behandlingen

Mediekollega er et rekrutterings- og bemanningsbyrå som rekrutterer personell til midlertidige og faste stillinger.

Vi behandler opplysninger om følgende kategorier:

 • Kandidater (jobbsøkere)
 • Ansatte (utleid personell i nåværende eller tidligere oppdrag)
 • Aktive kunder (med innleid personell i oppdrag)
 • Passive kunder (uten innleid personell, eller som har kjøpt rekrutteringstjenester tidligere)
 • Potensielle kunder

Formålet med å registrere data om kandidater er å kunne vurdere disse opp mot aktuelle oppdrag/ forespørsler fra kunder, samt informere om ledige stillinger. Opplysninger om ansatte er nødvendig i forbindelse med bl.a. utbetaling av lønn, beregning av forsikring, pensjon m.m. Kundeinformasjon benyttes for å formidle informasjon om aktuelle kandidater og andre tilbud som er av interesse og nytte for kunder og potensielle kunder.

3. Hvilke opplysninger behandles og hvor hentes de fra?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer enkeltpersoner. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er personinformasjon som ikke kan knyttes til en identifiserbar person.

Vi behandler ikke informasjon om mindreårige personer.

Mediekollega samler inn personinformasjon på ulike måter, blant annet via vår kandidatportal hvor kandidater selv registrerer informasjon, via jobbsøknader, gjennom eposter og ansettelsesavtaler.

Det er frivillig for dem som besøker hjemmesiden vår å oppgi personopplysninger, men for å logge seg på og bruke Mediekollegas kandidatportal må diverse personlige opplysninger oppgis.

Vi samler også inn informasjon om kunder via avtaler om rekruttering og innleie av arbeidstakere.

For dem som registrerer seg i vår kandidatportal innhenter vi følgende opplysninger:

 • Kontaktopplysninger (navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer m.m.)
 • Brukernavn og passord ved pålogging av vår kandidatportal
 • CV, utdanning, attester og porteføljer på arbeid gjort tidligere.

For jobbsøkere samler vi også inn følgende:

 • Oversikt over tidligere ansettelser og utdanning
 • Ferdigheter, kvalifikasjoner, erfaring, interesser m.m. som er relevant for den aktuelle stillingen
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Statsborgerskap og status for arbeidstillatelse
 • Informasjon fra referanser

Ved ansettelse samler vi inn følgende:

 • Personnummer eller annet statlig utstedt ID-nummer
 • Bankkontoinformasjon
 • Skatterelatert informasjon
 • Informasjon om pårørende
 • Informasjon fra skatteetaten eller Kemnerkontoret om tvangstrekk eller lignende

For kunder og potensielle kunder samler vi inn følgende om kontaktpersoner:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • e-postadresse

Automatisk innsamling:

 • Ved besøk på nettsidene våre, kan vi samle inn visse opplysninger automatisk (cookies, web beacon og logger for webtjenere). Informasjon som kan samles inn er ip-addresse, unik identifikator for enheten, egenskaper for nettleser, enhet, operativsystem, språkinnstillinger, henvisende url-adresse, informasjon om utførte handlinger på våre nettsider, dato og klokkeslett for besøk av våre nettsider og eventuell annen brukerstatistikk.
 • Ved utsendelse av epost fra vårt HR system får vi informasjon om at eposter er åpnet.

Mer om Informasjonskapsler (cookies)

Mediekollega bruker informasjonskapsler på siden vår for å gjøre den brukervennlig. Informasjonskapsler er små filer med informasjon som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten skal fungere best mulig. Disse filene medfører ingen sikkerhetsrisiko. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom «innstillinger», «sikkerhet» eller lignende.

Google Analytics

Google analytics samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi benytter denne informasjonen til å forbedre tjenestene våre. Google Analytics samler kun inn informasjon som er anonym, som f.eks. antall besøkende på siden, omtrent hvor besøkende kommer fra, hvilke sider de besøker, hvor lenge de er på siden og hvilken side de går etterpå.

Leadfeeder

Leadfeeder samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi benytter denne informasjonen til å forbedre tjenestene våre. Leadfeeder samler kun inn informasjon som er anonym, som f.eks. antall besøkende på siden, omtrent hvor besøkende kommer fra, hvilke sider de besøker, hvor lenge de er på siden og hvilken side de går etterpå.

Facebook Pixel

Vi benytter Facebook Pixel, for å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook.

Hubspot Marketing

Vi benytter Hubspot Marketing, for å spore og forbedre våre e-postkampanjer. Hubspot marketing samler inn opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

4. Hva brukes informasjonen til

 • For jobbsøkere: informere om ledige stillinger og finne nye oppdrag.
 • For ansatte: personaladministrasjon, beregning og utbetaling av lønn og feriepenger, betaling av forsikringer, beregning av pensjon m.m.
 • Kunder: fakturering for oppdrag
 • Kunder og potensielle kunder: sende ut nyhetsbrev med markedsføringsinnhold, varsle om aktuelle kandidater som er ledige for oppdrag
 • For eget bruk: analysere og forbedre tjenestene våre, administrere kommunikasjon, regnskapsformål og andre interne funksjoner.

Vi bruker ikke innsamlede opplysninger til annet enn det oppgitt over. Mediekollega driver ikke med salg av andre produkter eller tjenester ut over bemanning og rekruttering.

5. Sikkerhet

Hvordan vi sikrer dataene våre er beskrevet i vårt personverndokument.

Opplysninger som registreres i vår kandidatportal (Recman) er sikret via sikker forbindelse (SSL) og lagres på Recmans egne servere, som Mediekollega har tilgang til egne data på.

Recman har egen personvernerklæring som presenteres ved første gangs innlogging og bruk av deres Kandidatportal.

6. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Det er frivillig for dem som besøker nettsiden vår å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, registrere CV osv. Behandlingsgrunnlaget i disse tilfellene er samtykke. I noen tilfeller samler vi inn og lagrer opplysninger på grunnlag av berettiget interesser, dvs. at vi anser informasjonen som gis, og bruken av denne, som nyttig for den vi innhenter informasjon om.

7. Tilgang til informasjonen

I Mediekollega AS er det kun administrasjonen som har tilgang til informasjonen som er lagret. Dataene er lagret i vårt HR-system.

Vi deler den innsamlede informasjonen i følgende tilfeller:

 • Personopplysninger deles med regnskapskontor, oppdragsgivere og potensielle oppdragsgivere (søkere etter vikarer)
 • Annen lovpålagt informasjonsdeling (beskrevet i eget personverndokument)

For videredeling av informasjon krever vi egne erklæringer for disse formålene fra dem vi deler informasjon med.

Vi deler informasjon med:

 • Fjord Accounting AS, som fører regnskap, kjører lønn, samt videresender informasjon til Gjensidige, NAV og Skatteetaten (A-meldinger).
 • Innit AS
 • Framework AS
 • Hubspot

Vi har inngått avtale med følgende databehandlere:

 • Fjord Accounting AS
 • Innit AS
 • Framework AS
 • Hubspot

Mediekollega har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

8. Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Mediekollega AS. Nyhetsbrevene inneholder informasjon om våre tjenester og aktuelle kandidater. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

Din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

9. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

Hvis Mediekollega AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du kreve at Mediekollega AS retter opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å være registrert hos oss.

Vi kan likevel lagre opplysningene for en lengre periode hvis vi mener det er nødvendig med dokumentasjon av den kontakten vi har hatt med den ansatte eller kunden, eller hvis det er lovpålagt.

10. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Mediekollega AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

11. Endringer i erklæringen

Mediekollega AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Mediekollega AS.