Ofte stilte spørsmål

Hvilke bedrifter henvender seg til Mediekollega for å få hjelp?

I dag henvender så å si alle typer bedrifter seg til Mediekollega når de trenger ekstrahjelp eller en nyansatt. Mange av bedriftene er aktører innen medier og kommunikasjon som reklamebyråer, designbyråer og forlag. Vi hjelper også bedrifter som trenger flere dyktige fagpersoner til sitt interne byrå eller markedsavdeling. Blant kundene våre finner du mange av Norges ledende og mest attraktive bedrifter.


Hvor er jeg ansatt når jeg jobber som vikar for mediekollega?

I noen av vikaroppdragene er du ansatt i bedriften sm du jobber hos. I andre oppdrag er det Mediekollega som er din arbeidsgiver og som tar hånd om det praktiske. Dersom du er ansatt hos Mediekollega utbetaler vi lønnen din og sørger for feriepenger, sykepenger, pensjon og forsikring.


Det står ikke i stillingsannonsen hvilken bedrift det rekrutteres til – hvordan skriver jeg en best mulig søknad?

Det som er viktig å fokusere på i søknaden er arbeidsoppgavene og kvalifikasjonene som etterspørres. Ut i fra dette skriver du en søknad hvor du beskriver hvordan du møter disse kravene med din kompetanse, jobberfaring og personlige egenskaper.


Jeg har registrert meg som arbeidssøker i databasen, men hvorfor har ikke Mediekollega tatt kontakt med meg?

Vi får hele tiden inn mange nye arbeidssøkere, men rekker dessverre ikke alltid å følge opp alle personlig. Vi tar imidlertid raskt kontakt med de søkerne som er mest aktuelle og kvalifiserte til de oppdragene som kommer inn. Derfor anbefaler vi alle å være aktive arbeidssøkere og gjøre seg synlig for oss. Det kan du gjøre ved å søke på ledige stillinger som legges ut i vår jobbsøkerportal. Ta gjerne direkte kontakt med oss hvis det er lenge siden vi har vært i kontakt med deg, eller du ikke har hørt noe fra oss.


Hva får jeg i lønn når jeg er vikar i Mediekollega?

Lønnen vil variere fra oppdrag til oppdrag, og bestemmes av arbeidsoppgaver, krav til arbeidserfaring osv. I henhold til EUs Vikarbyrådirektiv skal en vikar lønnes som om denne var direkte ansatt i innleiebedriften. Lønnen følger markedet og kundens lønninger internt i selskapet.


Hva er forskjellen mellom bemanning og rekruttering?

Et bemanningsoppdrag innebærer at du er ansatt i Mediekollega som vikar eller frilanser, og leies ut til Mediekollegas kunde. Det betyr at det er Mediekollega som er din arbeidsgiver og som har personal- og lønnsansvar for deg. Et rekrutteringsoppdrag innebærer at du blir direkte ansatt hos kunden i en fast stilling, og at Mediekollega kun er ansvarlig for rekrutteringsprosessen frem til ansettelse.