Nye regler for bemanning og innleie fra 1. april

Stortinget og regjeringen har vedtatt nytt regelverk knyttet til å leie inn personell fra bemanningsforetak. De nye reglene innebærer ikke et forbud, men en innstramming. Nedenfor kan du lese mer om innstrammingene og de nye, alternative løsningene Mediekollega tilbyr.

Dette er innstrammingene

Kort fortalt betyr det nye regelverket at det ikke lenger vil være lovlig å leie inn personell for å utføre arbeid av såkalt midlertidig karakter fra bemanningsforetak som Mediekollega. Arbeid av midlertidig karakter kan for eksempel være begrensede, hektiske perioder som januarsalget eller Black Week, eller når det dukker opp uforutsette, ressurskrevende oppdrag der man har behov for ekstra hjelp i korte perioder. Innstrammingene gjelder fra 1. april 2023.

Innstrammingene gjelder innleie fra bemanningsforetak, ikke midlertidige ansettelser som bedriften gjør selv.

Når er det mulig å leie inn fra Mediekollega?

Det vil være lovlig å leie inn personell fra Mediekollega i disse tilfellene:

  • Ved vikariater
  • Ved behov for spesialist
  • Når bedriften har en avtale med tillitsvalgte, og bedriften er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Når er det ikke lengre mulig å leie inn personell fra bemanningsforetak?

Det vil ikke være lovlig å leie inn personell i disse tilfellene (unntak fra innstrammingene kan gjøres dersom innleiebedriften har tariffavtale):

  • Ved arbeid av generell midlertidig karakter
  • Ved sesongarbeid
  • Ved arbeidstopper

Alternative løsninger når bedriften trenger ekstra folk i en kort periode

Behovet hos ulike bedrifter vil neppe endres som følge av innstrammingene, og vil fortsatt svinge i perioder. Hvilke alternativer har bedriftene til å løse behovet for hjelp av midlertidig karakter?

-For noen kan løsningen bli å øke grunnbemanningen ved å ansette flere, eller øke overtidsbruken.

-Et annet alternativ kan være å ansette midlertidig. Selv om dette ikke lenger kan gjøres via bemanningsforetak, har bedriftene fortsatt anledning til å ansette midlertidig selv.

Det vil fortsatt være mulig å leie inn på mange områder, på akkurat samme måte som før.

Med en justering i arbeidsforholdet, kan Mediekollega hjelpe deg som før

Mediekollega kan fortsatt formidle gode kandidater for midlertidig rekruttering ved behov. Vi har et store nettverk av dyktige kandidater som er klare for oppdrag, og kan ta oss av søk og seleksjon på samme måte som før. Endringen vil bli at arbeidsforholdet flyttes fra Mediekollega over til kundebedriften.  Ta kontakt med Mediekollega så forklarer vi nærmere hva denne alternative modellen går ut på.

Fortsatt lov å leie inn en vikar

Det vil fortsatt være lov å bruke Mediekollega til å leie inn arbeidstakere til vikariater. Et vikariat er typisk i en arbeidstakers fravær (ved sykdom, ferie eller permisjoner). Det er ikke nødvendig at vikaren erstatter bestemte personer. Vikarer kan leies inn for ikke-navngitte personer, eller en krets av personer – typisk ved for eksempel ferieavvikling der det ene fraværet avløser det andre. Et eksempel er å leie inn en markedskoordinator-vikar for å holde hjulene i gang mens markedssjefen er i permisjon.

Fortsatt lov å leie inn en spesialist

Med spesialkompetanse menes spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde, og at innleien er knyttet til et avgrenset prosjekt. Det er en forutsetning at arbeidet som utføres av den innleide skiller seg fra det som ordinært utføres av virksomheten, men det er ikke et absolutt krav. Et eksempel kan være at en bedrift trenger en kommunikasjonsmedarbeider til et prosjekt der hen skal utvikle en markedsplan for et bestemt produkt eller en tjeneste. Det kan også være en grafisk designer som skal utvikle identitetsprofil, eller designe ny hjemmeside for en bedrift.

Hva skjer med innleieavtalen vi allerede har med Mediekollega?

Innstrammingene skjer med virkning fra 1. april, men med overgangsordninger frem til 1. juli. Det betyr at avtaler som er inngått før 1. april 2023, kan fortsette frem til 1. juli 2023. Vi kan inngå nye innleieavtaler som før frem til 1. april 2023, slik at de løper frem til 1. juli 2023. Etter den tid kan vi tilby andre løsninger.

Oversikt over muligheter hos Mediekollega:

Vi har laget en tabell som viser de ulike løsningene som Mediekollega kan tilby.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om rekruttering og innleie fra Mediekollega.

Mediekollega er medlem av NHO Service og Handel. Les mer om innleiereglene her: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/innleie/