Trenger du vikar? Dette er innleiemulighetene

Stortinget og regjeringen har vedtatt nytt regelverk knyttet til å leie inn personell fra bemanningsforetak, gjeldende fra 1. april 2023. De nye reglene innebærer ikke et forbud, men en innstramming. Nedenfor kan du lese mer om innstrammingene og løsningene som Mediekollega tilbyr.

Behovet hos ulike bedrifter vil neppe endres som følge av de nye innstrammingene i regelverket, og vil fortsatt svinge i perioder. Hvilke alternativer har bedriftene til å løse behovet for hjelp av midlertidig karakter?

Fortsatt lov å leie inn en vikar etter de nye innstrammingene

Det vil fortsatt være lov å bruke Mediekollega til å leie inn arbeidstakere til vikariater. Et vikariat er typisk i en arbeidstakers fravær (ved sykdom, ferie eller permisjoner). Det er ikke nødvendig at vikaren erstatter bestemte personer. Vikarer kan leies inn for ikke-navngitte personer, eller en krets av personer – typisk ved for eksempel ferieavvikling der det ene fraværet avløser det andre. Et eksempel er å leie inn en markedskoordinator-vikar for å holde hjulene i gang mens markedssjefen er i permisjon. Du kan også leie inn en vikar mens du venter på å rekruttere fast ansatte.

Fortsatt lov å leie inn en spesialist etter de nye innstrammingene

Med spesialkompetanse menes spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde som bedriften mangler kompetanse på i dag, og at innleien er knyttet til et avgrenset prosjekt. Det er en forutsetning at arbeidet som utføres av den innleide skiller seg fra det som ordinært utføres av bedriften, men det er ikke et absolutt krav. Et eksempel kan være at en bedrift trenger en kommunikasjonsmedarbeider til et prosjekt der hen skal utvikle en markedsplan for et bestemt produkt eller en tjeneste. Det kan også være en grafisk designer som skal utvikle identitetsprofil, eller designe ny hjemmeside for en bedrift.

Det vil være mulig å leie inn på mange områder, på akkurat samme måte som før.

Dette er innstrammingene

Kort fortalt betyr det nye regelverket at det ikke lenger vil være lovlig å leie inn personell for å utføre arbeid av såkalt “generell midlertidig karakter” fra bemanningsforetak som Mediekollega. Arbeid av generell midlertidig karakter skiller seg fra vikariater, og kan defineres som hektiske perioder som januarsalget eller Black Week, eller når det dukker opp uforutsette oppdrag der man har behov for ekstra hjelp. Innstrammingene gjelder fra 1. april 2023.

Når er det mulig å leie inn fra Mediekollega?

Det er lovlig å leie inn personell fra Mediekollega i disse tilfellene:

  • Ved vikariater
  • Ved behov for spesialist
  • Ved arrangementer

Når er det ikke lengre mulig å leie inn personell?

Det vil ikke være lovlig å leie inn personell i disse tilfellene (unntak fra innstrammingene kan gjøres dersom innleiebedriften har tariffavtale):

  • Ved arbeid av generell midlertidig karakter
  • Ved sesongarbeid
  • Ved arbeidstopper

Innstrammingene gjelder kun noen tilfeller av innleie. I de tilfellene dette gjelder kan bedriften ansette midlertidig selv, og vi kan hjelpe med å finne gode kandidater.

Løsninger når bedriften trenger ekstra folk i en kort periode

For noen virksomheter kan løsningen i en travel periode være å ansette flere, eller å øke overtidsbruken. Et alternativ kan være å ansette midlertidig. Mediekollega kan formidle gode kandidater både ved utleie eller når du ønsker å ansette midlertidig eller fast. Vi har et store nettverk av dyktige kandidater som er klare for oppdrag, og kan ta oss av søk og seleksjon på samme måte som før.  Ta kontakt med Mediekollega så forklarer vi nærmere hva de ulike modellene går ut på.

Oversikt over muligheter hos Mediekollega:

Vi har laget en tabell som viser de ulike løsningene som Mediekollega kan tilby.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om rekruttering og innleie fra Mediekollega.

Mediekollega er medlem av NHO Service og Handel. Les mer om innleiereglene her: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/innleie/