Mediekollegas intervjuguide til førstegangsintervjuet

En intervjuguide hjelper deg med å stille de riktige, relevante spørsmålene og føre jobbintervjuet dit hen du vil. På denne måten får du vite akkurat det du trenger om kandidaten og blir kjent med dem alle på samme grunnlag.

Introduksjon og beskrivelse av stillingen

Det kan være naturlig å starte intervjuet med en introduksjon av deg selv og av arbeidsplassen. Fortell også om bakgrunnen for denne spesifikke prosessen og informer om hva stillingen går ut på.

Det er viktig at du er godt forberedt på dette punktet. Prøv å være så konkret som mulig. Her ligger kandidatens beste mulighet til å vurdere egen kompetanse og jobbønsker opp mot bedriftens faktiske behov.

Områder du bør kunne fortelle om:

 • Hvor stillingen er plassert (avdeling, hvem man rapporterer til osv.)
 • Definerte arbeidsoppgaver
 • Definerte målsetninger for rollen
 • Kvalifikasjoner og kompetanse som trengs
 • Hvordan en vanlig arbeidsdag/uke vil se ut
 • Hvem man kommer til å samarbeide med
 • Rammer for rollen (tenk arbeidstider, fleksibilitet, reisevirksomhet,møtevirksomhet, mandater osv).
 • Spesielle utfordringer man kan komme til å møte i jobben

Spørsmål du kan stille til kandidaten

Disse spørsmålene er generelle og kan være et godt utgangspunkt for samtalen. Vi anbefaler at du supplerer med oppfølgingsspørsmål som er relevante for den konkrete stillingen det gjelder. Du må gjerne oppfordre kandidaten til å gi konkrete eksempler underveis i intervjuet.

 • Fortell om din yrkesmessige bakgrunn
 • Hva er din nåværende jobbsituasjon?
 • Sluttårsak i tidligere jobber?
 • Hva gjør at du ønsker en ny jobb nå?
 • Hva gjorde at du synes denne stillingen virket interessant?
 • Hva er din kjernekompetanse faglig sett?
 • Hvilke ansvarsområder hadde du i din siste stilling/nåværende stilling?
 • Hvilke verktøy er du vant til å bruke?
 • Hvilke oppgaver trives du best med?
 • Fortell om et prosjekt du er spesielt stolt av å ha gjort ijobbsammenheng
 • Hva er viktige motivasjonsfaktorer for deg i utførelsen av dinearbeidsoppgaver?
 • Hva kan gjøre deg demotivert?
 • Hva ønsker du deg i et arbeidsmiljø?
 • Hva vil dine tidligere kollegaer og ledere si at du er god til?
 • Er det noe som jeg ikke har spurt om, som du mener vi bør vite før vi går videre i prosessen?

Praktiske detaljer

Ikke glem å gå gjennom de praktiske detaljene rundt stillingen og prosessen. Det gir både dere og kandidaten mulighet til å oppdage om det er forhold rundt prosessen som kan bli et problem, eventuelt om det er noe man behøver å prate nærmere om senere i prosessen.

 • Informer om ønsket oppstart for stillingen og eventuelt varighet dersom det er et engasjement
 • Informer om hva som er normal arbeidstid.
 • Informer også om ting som mulighet for fleksible arbeidstider oghjemmekontor
 • Dersom det ofte er behov for å jobbe overtid eller utenfor normalarbeidstid, bør du prate med kandidaten om dette
 • Spør når kandidaten kan begynne i stillingen
 • Spør om kandidaten har planer som kan komme i veien for stillingenfrem i tid (som planlagt ferie, deltakelse på kurs eller lignende)
 • Spør kandidaten om bosted og reisevei til arbeidsplassen
 • Gi kandidaten informasjon om plan for videre fremdrift i prosessen