VÅR PROSESS

Vi ønsker å bli kjent med deg slik at vi kan hjelpe deg i ditt neste karrieresteg. Prosessen starter når du sender oss din jobbsøknad.

Vurdering av søknader

Vi vurderer søknader og tar kontakt med de søkerne som best matcher kravprofilen til stillingen. Vi inviterer fortløpende de best kvalifiserte søkerne til et førstegangsintervju hos Mediekollega. Intervjuet kan enten være på vårt kontor i Oslo sentrum, eller som videokonferanse.

I våre stillingsannonser vil du ofte se at det ikke er satt en søknadsfrist. For mange av bedriftene haster det å ansette en ny kollega, og når riktig kandidat er funnet avsluttes søkerprosessen. Vi vil derfor anbefale deg å søke raskt for å blir tatt med i vurderingen.

Intervju hos Mediekollega

I intervjuet hos Mediekollega møter du den rekrutteringsrådgiveren som er ansvarlig for stillingen. Intervjuet tar som regel en time, og i løpet av intervjuet vil det bli satt av tid til presentasjon av portfolio der det er relevant. 

Et intervju hos Mediekollega er en samtale hvor vi ønsker å blir bedre kjent med deg slik at vi kan vurdere om du er en god match til stillingen som du søker på. Våre rekrutteringsrådgivere har selv jobbet i bransjen, vi har god innsikt i fagområdene, og er derfor gode rådgivere som du som jobbsøker kan sparre med slik at vi sammen finner de mulighetene som passer best for deg.

Referansesjekk

Dersom du er aktuell kandidat etter intervjuet hos Mediekollega vil vi ta kontakt med referansene dine. Det er vanlig å oppgi 2-3 referanser fra tidligere arbeidsgivere. Referansesamtalene er nyttige verktøy for oss i rekrutteringsprosessen, og kan gi oss verdifull informasjon om deg og dine styrker fra tidligere arbeidsforhold.

Intervju hos vår kunde

De best kvalifiserte kandidatene blir presentert for bedriften, som velger hvilke av kandidatene som de ønsker å treffe personlig. I intervjuet hos bedriften vil både du og bedriften få anledning til å presentere seg og stille oppklarende spørsmål.

Det er vanlig med 1-2 intervjuer hos kunden, og underveis kan det hende at du skal besvare en caseoppgave. På den måten får både du og kunden mulighet til å bli godt kjent hverandre før den viktige beslutningen skal tas. 

Signering av avtale

Dersom kunden tilbyr deg jobben, og du takker ja til den, gjenstår det å signere arbeidsavtale. Er det innleie skrives arbeidsavtalen mellom Mediekollega og deg, og er det en direkte ansettelse skrives avtalen mellom kunden og deg. Uansett avtaleform får du den lønnen, feriepengene og lignende som du har krav på.

Flere muligheter hos oss!

Det er ofte mange søkere til stillingene, og selv om du ikke fikk jobben denne gangen kan det være flere muligheter hos oss. Når vi har blitt kjent med deg kan vi lettere forstå hva du er på jakt og hva du er dyktig til, og da er det lettere for oss å foreslå andre stillinger som du kan passe til. Når prosessen til en bestemt stilling er avsluttet vil vi gi beskjed til de som ikke fikk jobben.

Vi har et stort kontaktnett med bedrifter, og mange av dem er vi godt kjent med etter flere års tett samarbeid. Fordi vi kjenner kundene våre så godt er det ofte enkelt for oss å se hvor det er god match mellom jobbsøker og bedrift. Det har hendt at kundene våre har opprettet stillinger spesialtilpasset til kandidater som vi har foreslått. NB! Vi ber alltid om ditt samtykke før vi sender din profil til en kunde. 

Vi anbefaler at du jevnlig oppdaterer din CV og portfolio slik at vi lettere kan finne deg i vår store kandidatdatabase. Vi vil også anbefale deg å opprette et jobbvarsel slik at du kan motta ledige stillinger på epost, og som du kan søke på. 

Lykke til som jobbsøker!