Hun er ny daglig leder i Medievikar

Marianne Thorvik tar over som daglig leder i Medievikar etter Willy Jordet.

Hun går med det over i en ny rolle i bedriften, etter å ha ledet Medievikars rekrutteringsarbeid de siste 8 årene som rekrutteringssjef.

– Etterspørselen etter dyktige digitale hoder, designere og kommunikasjonsfolk har vært høy lenge og vi ser at vi har truffet godt med våre tjenester for bemanning og rekruttering innenfor dette segmentet. I min nye rolle som daglig leder vil jeg jobbe for at vi fortsetter å møte bransjens behov ved å finne de største talentene og beste hodene til våre kunder, sier Thorvik.

Hun har også store ambisjoner for utviklingen av Medievikars posisjon og tjenester, i møte med et marked i endring.

– Vi har det siste året sett en markant dreining i markedet. Der vi før hadde en overvekt av korte, midlertidige oppdrag hos byråene, ser vi nå at henvendelsene like ofte kommer fra inhouse-avdelinger som gjerne har et lengre perspektiv på oppdragene, eller som ønsker å ansette direkte. Samtidig ser byråene behovet for å styrke sitt tjenestetilbud for å møte konkurransen fra de stadig sterkere inhouse-miljøene. Selv om en viruspandemi selvsagt påvirker oss og våre kunder, har vi hatt hendene fulle med en rekke spennende oppdrag og prosjekter også de siste månedene. Sammen med resten av teamet i Medievikar, kommer jeg til å ha fullt fokus på hvordan vi som byrå skal utvikle vår egen profil i takt med de endringene som skjer i markedet og i samfunnet for øvrig.

Nytt styre

Samtidig med lederskiftet er det gjort endringer i styret for å styrke den videre satsingen.

Som ny styreleder er valgt Elisabeth Odden, regionleder for Folkeuniversitetet Øst. Hun har sittet som styremedlem i Medievikar i 5 år og overtar etter Morten E. Bjerke fra Oktan Oslo. Nytt styremedlem er Steinar Gjerholm fra Gjerholm AS, i tillegg til Willy Jordet som fortsatt vil ha en rolle i selskapet som eiers representant i styret.

Willy Jordet blir med videre som styremedlem.

Jordet kommenterer lederskiftet og utviklingen av Medievikar under ham på følgende måte:        

– I mine 12 år, dels som daglig leder og styremedlem i bedriften, har bransjen gjennomlevd store og hyppige endringer. Jeg er stolt over at Medievikar har fulgt med på denne utviklingen og klart å møte bransjens skiftende behov for kompetanse og bygd en posisjon som sentral aktør innen vår nisje. Marianne Thorviks bidrag har vært helt avgjørende i dette arbeidet bl.a. gjennom sine unike evner til å løse kundenes personalbehov, samt etablere gode og varige kunderelasjoner. Med sin store kunnskap om bransjen, kunder og kandidater, var hun derfor et naturlig førstevalg til å ta over stafettpinnen som daglig leder.