Fra Medievikar til Mediekollega

Tidligere Medievikar skifter navn til Mediekollega. Mediekollega er spesialisert på rekruttering til stillinger innen markedsføring, kommunikasjon og design.

Nå vil de spisse profilen ytterligere, og vise tydeligere frem verdien av smidige prosesser og menneskelige hensyn i rekrutteringsbransjen.

Daglig leder Marianne Thorvik peker på to hovedgrunner til navneskiftet:

–        Den enkle grunnen er at navnet Mediekollega beskriver kjernen i hva vi driver med. Vikarutleie er ikke lenger den største delen av vår virksomhet, vi jobber vel så mye med rekruttering. Men den viktigste årsaken er at gode kolleger bokstavelig talt er gull verdt i dagens arbeidsliv. Det gjelder å ikke tenke for snevert om kompetanse og kandidatprofil, sier hun.

Faglig profil er ikke alt

Thorvik understreker at det er like viktig å finne ut om kandidatene passer inn i arbeidsmiljø og bedriftskultur, som å avdekke at faglig profil og erfaring matcher stillingsbeskrivelsen. Mediekollega har en stor base med kvalifiserte kandidater og inngående kjennskap til bransjen. Men målet er i tillegg å kjenne kundenes arbeidsmiljø så godt at rekrutteringen også treffer helt presist på den kollegiale biten:

–        Ulike arbeidssteder har ulikt tempo, ulik grad av innovasjon, samfunnsengasjement og ledelsesstil. En kandidat kan blomstre et sted og visne hen et annet – med akkurat den samme kompetansen i bagasjen. Vi finner mediekolleger som blomstrer der de kommer. Det er her vi skal være sterkest i bransjen, sier Thorvik.

Den menneskelige faktoren avgjørende for vekst

Hun understreker at i de fagfeltene Mediekollega rekrutterer til, er menneskelig kreativitet og engasjement en viktig innsatsfaktor. I en slik arbeidshverdag er den ansattes motivasjon, og kjemi med sine nye kolleger, avgjørende for resultatene. Mediekollegas suksess står og faller med vellykkede ansettelser.

Riktige rekrutteringer til riktig tid kan utgjøre forskjellen mellom vekst og stagnasjon i en virksomhet. Gode ansettelser er veldig lønnsomt.

Arbeidsmarkedet i endring

Både regjeringen og Stortinget har signalisert et ønske om et arbeidsliv som i større grad beveger seg fra innleie til rekruttering. Uavhengig av politiske føringer, er det en trend at flere arbeidstakere ønsker seg et ansettelsesforhold i det firmaet de skal jobbe for.

Thorvik ser en dreining også hos kundene – flere vil selv ansette kandidater midlertidig. Men selv om mediebransjen i større grad skal ansette midlertidig i egen regi, så er det fremdeles like viktig å finne de riktige kandidatene.

Marianne Thorvik tror dette vil prege bransjen fremover.

–        Det gjør at det blir enda viktigere å treffe presist i rekrutteringen. Når det blir vanligere at byråene ansetter midlertidig selv i stedet for at ansettelsesforholdet ligger hos rekrutteringsbyrået, så er merverdien av en god rekrutteringsprosess enda større, sier hun.

 Mediekollegas konkurransefortrinn

Thorvik mener Mediekollega har et konkurransefortrinn i fremtidens arbeidsmarked gjennom å være raske og ubyråkratiske.

–        Vi gjenkjenner talent raskt, fordi vi har den erfaringen som vi har. Vi bruker mye tid på å bli godt kjent med kandidatene, derfor kan vi være raske og presise når kunder trenger å ansette riktig kollega raskt, sier hun.

Alle rådgiverne i Mediekollega har selv jobbet i mediebransjen, og hver enkelt rekrutterer innen de fagfeltene de selv har spisskompetanse på. Alle hos oss har selv vært mediekolleger.

Mediekollega gjennomfører fortløpende intervjuer av kandidater med en spennende profil, uavhengig av om det på intervjutidspunktet foreligger et aktuelt oppdrag eller ikke. Det betyr at selskapet sjelden behøver å begynne helt «fra scratch» når et nytt oppdrag kommer inn, men raskt kan foreslå kandidater som vil være en god match for stillingen og arbeidsplassen.

Om Mediekollega:

Ble startet i 2004 av Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. Har siden oppstarten bygget en stor base av kandidater innen markedsføring, kommunikasjon og design. Kundene består blant annet av store og små byråer, markedsavdelinger, mediehus, forbund og organisasjoner.

I dag har Mediekollega 5 ansatte, alle med bakgrunn fra fagene de rekrutterer til. Overskuddet fra virksomheten går tilbake til opplæringssenteret og videreutvikling av yrkesfagopplæring, lærlingordning og karriereveier for kommende mediekolleger.